Vývoz KO je vždy v utorok!

SKLO - flaše a poháre zbierajte do kontajnerov rozmiestnených v obci

Do triedeného zberu patria:

               PAPIER - noviny, časopisy, letáky, katalógy a knihy bez tvrdých dosiek

               PLASTY - PETfľaše od nápojov, fólia, obaly od čistiacich prostriedkov, igelitové tašky

               PETfľaše prosíme zošlapovať, stláčať.

               KOVY - konzervy od potravín, plechovky od nápojov

                TETRAPAKY - krabice od nápojov

Do triedeného zberu nepatria:

              Papier - kopírovací, brúsny, voskový od samolepiek, šanóny a zakladače s kovovými sponami 

             Plastové - kelímky od jogurtov, poháriky, jednorázový riad a polystyrén

                               keramika, zrkadlá, sklo, odevy a iný textil

 

 

Osádka zberového vozidla je oprávnená neodobrať vrecia, v ktorých sa budú nachádzať iné odpady, ako je určené. Vrecia je potrebné vyložiť v deň vývozu do 6,30 hod.