Akcie 2018

Stolnotenisový turnaj

06.01.2018 09:00
Víťazom 5. ročníka stolnotenisového turnaja sa stal Hradský, ktorý vo finále porazil trnavčana Valenta. Detskú kategóriu vyhral Erik Tomašovič. Zúčastnilo sa 24 dospelých a 8 detí.    FOTO DETI

Fašiangové posedenie

03.02.2018 17:00
OU pozýva obyvateľov obce na fašiangové posedenie v sobotu 3.2.2018 o 17,00 hod.. Vítaní sú aj účastníci v maskách, či deti alebo dospelí sa môžu zabaviť pri živej hudbe. Medzi detskými maskami bude vyhlásená a odmenená najkrajšia maska.

Tradičný Borovský ples

10.02.2018 20:00
Ples sa uskutoční 10.2.2018 v KD v Borovej. Ak máte záujem sa zúčastniť už sa môžete nahlasovať na t.č. 0905 400 217. Začiatok plesu bude 20,00 hod.  

Súťaž o najlepší zákusok

11.03.2018 14:00
Druhý ročník v chutnej súťaži v KD

Uvítanie detí do života

08.04.2018 14:00

Retro máj

30.04.2018 17:00
Tradičný sprievod obcou zo stavaním mája a posedením v KD

Deň Matiek

12.05.2018 16:00
Divadelné predstavenie Moranského královského divadla z Modry

Deň detí

02.06.2018 15:00
Stretnutie detí na ihrisku TJ

Borovské hry - Havlíčkova Borová

22.06.2018 00:00
19. ročník sa uskutoční 22-24.6.2018 v Havlíčkovej Borovej