Akcie 2018

Stolnotenisový turnaj

06.01.2018 09:00
Víťazom 5. ročníka stolnotenisového turnaja sa stal Hradský, ktorý vo finále porazil trnavčana Valenta, tretí skončil Sedláček a štvrtý Čechovič. Najstarší účastník bol Anton Kmeť  V detskej kategórii sa účastnilo osem detí: Lianka Hradská, Saskia Susková, Sofia Susková, Erik Tomašovič, Hugo...

Fašiangové posedenie

03.02.2018 17:00
Krátke video z posedenia pri hudobnej skupine FÓRUM

Tradičný Borovský ples

10.02.2018 20:00
Ples sa uskutočnil 10.2.2018 v KD v Borovej.   

Súťaž o najlepší zákusok

11.03.2018 14:00
Druhý ročník v chutnej súťaži v KD. borova-info.Borovsky_naj_kolac_2018  

Retro máj

30.04.2018 17:00
Tradičný sprievod obcou zo stavaním mája a posedením v KD

Deň Matiek

12.05.2018 16:00
Divadelné predstavenie Moranského královského divadla z Modry   www.youtube.Richtárska latina   www.youtube.Zázračný liek

Borovské hry - Havlíčkova Borová

22.06.2018 00:00
19. ročník sa uskutočnil 22-24.6.2018 v Havlíčkovej Borovej   youtube:Video z H. Borovej   foto z hier

Súťaž vo varení gulášu

15.09.2018 10:00
Tradičná súťaž vo varení gulášu na ihrisku TJ. Družstvá sa môžu prihlasiť na OU Video z varenia

Záhradkárska výstava SZZ JABLKO 2018

09.10.2018 13:19
Výstava najkrajších urodených jabĺk obce Borová v Kultúrnom dome obce (SZZ v spolupráci s OÚ) Video z akcie  foto z výstavy

Uvítanie detí do života

14.10.2018 14:00
Uvítanie detí narodených v obci

Mesiac úcty k starším 2018

27.10.2018 16:00
Pozývame Vás v rámci mesiaca úcty k starším na posedenie s dôchodcami v Kultúrnom dome Borová. Na posedení vystúpi folklórny súbor Rošindolčané.  

Lampionový sprievod 2018

03.11.2018 17:00
Po sprievode s lampiónmi po obci sa po malom občerstvení na ihrisku vypustili lampióny šťastia  

Mikuláš 2018

06.12.2018 17:00
Stretnutie Mikuláša s deťmi pod jedličkou