Kalendár akcií 2015

Stretnutie s Mikulášom

05.12.2015 17:00
Stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 5.12.2015 o 17,00 hod. pri soche sv. Jána pri OU. Deti, pred príchodom sv. Mikuláša s pomocníkmi, rosvietili vianočný stromček pri soche sv. Jána. Potom už spievali, recitovali za čo dostali sladkú odmenu. Niektorí síce dostali aj zemiak či cibuľu, ale všetci...

Privítanie do života

29.11.2015 14:00
Privítanie do života detí narodených v roku 2014 a 2015 sa konalo v sobášnei sieni obecného úradu za účasti siedmych detí z jedenástich narodených v týchto rokoch.                                     ...

Lampiónový sprievod

14.11.2015 17:00
OU Borová poriadala pre všetkých obyvateľov Borovej ale i cezpoľných, na lanpiónový sprievod obcou. Začal sa pri OU o 17,00 hod. prešiel okolo obce a skončil na miestnom ihrisku kde bolo pripravené občerstvenie a vypúšťanie lampiónov šťastia. Rodičia či starí rodičia pripravili deťom do sprievodu...

Deň dôchodcov 2015

22.10.2015 17:00
Stretnutie dôchodcov v KD zahájila starostka krátkym príhovorom po ktorom deti z materskej škôlky dôchodcom zaspievali a zatancovalii. Po programe detí starostka odovzdala drobné darčeky jubilujúcim dôchodcom, ktorí sa v tomto roku dožili okrúhlych narodenín. Po malom občerstvení im do tanca...

Rozlúčka s letom i spomienka na SNP

29.08.2015 17:00
Starostka obce a obecné zastupiteľstvo v Borovej usporiadali na posedenie pri cigánskej a opekačke v kole pri kultúrnom dome. Občerstvenie za ľudové ceny /špekáčiky na opekanie a párky v rožku boli zadarmo/ prilákalo len málo obyvateľov obce. Do tanca a spevu hrala živá hudba DUO...

Borovské hry

26.06.2015 13:00
  Červené barety v akcii    Sprievodný progam BH  Hlavný program BH  Príhovor starostky     Borovské hry 2015 finančne podporili: Firma Hopi a.s. 1000€, Trnavský samosprávny kraj 250€, Coop Jednota Trnava 100€, Beton Racio  500€, Tomašovič R. 100€,...

Deň matiek

10.05.2015 16:00
Obecný úrad, v spolupráci s materskou škôlkou v Borovej, pripravil pri príležitosti Dňa matiek krátke posedenie s programom v kultúrnom dome. video prvej časti video druhej časti  

Stavanie mája

30.04.2015 16:43
Hasiči ako tradične priviezli, pripravili a postavili tohtoročný máj. Obecný úrad pripravil pre všetkých zúčastnených občerstvenie a májovú vesselicu v KD. O náladu sa postarala hudobná skupina Duo Prima.    foto             VIDEO stavanie mája

Pochovávanie Basy

17.02.2015 18:00
Prvé pochovávanie basy v Borovej predviedol folklórny súbor ,,Rošindolčané" z Ružindola. Na začiatok starostka privítala všetkých prítomných domácich borovčanov ako i účinkujúcich. Ďaľšia akcia, ktorá naplnila sálu kultúrneho domu, kde čakalo na návštevníkov na stoloch 260 domácich šiškiek z rúk...

Borovský Valentínsky ples

14.02.2015 18:14
Podľa poriadateľky plesu Kataríny Pagáčovej venovali tohtoročný ples, ktorý sa konal deň po pohrebe, bývalému starostovi Floriánovi Mišíkovi. Florián vždy pomáhal a vychádzal v ústrety poriadateľom v príprave plesov. Určite je aj jeho zásluhou vznikla tradícia nielen plesu ale i fašiangového...
1 | 2 >>