Vývoz KO je vždy v utorok!         v decembry 2018 je ešte vývoz 25.12.            

                  

                                          

 

Osádka zberového vozidla je oprávnená neodobrať vrecia, v ktorých sa budú nachádzať iné odpady, ako je určené. Vrecia je potrebné vyložiť v deň vývozu do 6,30 hod.