Posedenie pre starších

21.10.2017 16:00

21.10.2017 o 16,00 hod.v KD Mesiac úcty k starším – posedenie dôchodcov,

          vystúpenie folklórneho súboru Dolnokrupanskí črpáci