Posedenie pre starších

21.10.2017 16:00

Mesiac úcty k starším – posedenie pre dôchodcov

video z vystúpenie folklórneho súboru Dolnokrupanskí črpáci