Záhradkárska výstava SZZ JABLKO 2018

09.10.2018 13:19

Výstava najkrajších urodených jabĺk obce Borová v Kultúrnom dome obce (SZZ v spolupráci s OÚ)

Video z akcie  foto z výstavy