Borovské hry

26.06.2015 13:00

 

Červené barety v akcii    Sprievodný progam BH  Hlavný program BH  Príhovor starostky

 
 
Borovské hry 2015 finančne podporili: Firma Hopi a.s. 1000€, Trnavský samosprávny kraj 250€, Coop Jednota Trnava 100€, Beton Racio  500€, Tomašovič R. 100€,  Eckhart Jozef 100€, Rupos 250€ 
                                                  
Iné ako finančné sponzorovanie: p. Vlasta Mišíková, predajňa Hornbach BA, Trnavský samosprávny kraj, Rastislav Strakoš, Pekáreň Častá, Danipek Trnava