Hľadanie v minulosti

Niečo o 2 svet. vojne

04.02.2019 18:51
Rozprávanie pani Márii Zahradníkovej, obyvateľky Borovej o vojne, ktoré zapísala jej vnučka Aurélia v roku 1964 či 65. Rozprávanie je zapísané a opísané doslovne.    Jako sme sa dozvedzeli, že začala druhá svetová vojna? Tedy ešče neboli rádiá, len sa už o tem vyprávalo. Také rádiá sme...

Článok z novín v Amerike

04.02.2019 18:49
PRÍSPEVKY K DEJINÁM OBCE BOROVÁ NA SLOVENSKU Toto je názov a dolu opis článku v Slovenských novín v Amerike. Podľa dostupných informácií článok (ako sa zdá je to len časť článku) poslal na Borovú pánovi Františkovi Viskupičovi, rodák z Ompitála (Doľany), Prof. Dr.Leonard Braniša ...

Kaplnka sv. Urbana

04.02.2019 18:48
Čo skrýva kaplnka sv. Urbana prasklina okolo dverí naznačuje väčší otvor ako terajšie dvere pohľad pred opravou   Dnešný pohľad  

Strom na chotári za družstvom

04.02.2019 18:45
Pri prechádzke po Borovskom chotári som objavil, na hranici Bratislavského a Trnavského kraja neďaleko starého borovského družstevného vinohradu, osamelú čerešnu, na ktorej je pripevnená podobizeň panny Márie s tabuľkou s týmto nápisom:   DO DUŠÍ ULOŽIL NÁM DOBRÝ BOH TVOJ NÁRYS, KTORÝ MY...

Časopis Slovák 1936

24.08.1936 00:00
          Časopis Slovák v roku 1936 v čísle 192 napísal tento...