Komunálne voľby 2018, oficiálne výsledky

 

Voľby do orgánov samospráva obce Borová sa konali dňa 10.11.2018, s týmito výsledkami :

 

Počet volebných obvodov ...............................................................1

Počet volebných okrskov  ...............................................................1

Počet osôb zapísaných v zozname voličov.....................................365

Počet voličov,  ktorým boli odovzdané obálky...............................282

Počet odovzdaných obálok..............................................................282

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby

do obecného zastupiteľstva.............................................................275

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť.................................................5

Počet zvolených poslancov................................................................5

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre

voľby starostu obce...........................................................................278

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých

kandidátov na funkciu starostu obce :

Vlastimil Bartošovič...........................................................................72 hlasov

Ing. Blanka Matovičová ...................................................................206 hlasov

 

Za starostu obce bola zvolená Ing.Blanka Matovičová , nezávislá kandidátka,

počtom platných hlasov 206

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení v poradí podľa počtu získaných platných hlasov títo kandidáti :

 

  1. Rudolf Kuracina, nezávislý kandidát ................................178 hlasov
  2. Monika Domonkošová, nezávislá kandidátka................... 175 hlasov
  3. Roman Matula, nezávislý kandidát.....................................150 hlasov
  4. Ing.Žaneta Klottonová, nezávislá kandidátka.................... 140 hlasov
  5. Magdaléna Hájičková, Smer-sociálna demokracia............ 117 hlasov

 

 

Členovia miestnej volebnej komisie : predseda Jana Matulová,

členovia :  Silvia Lovíšková, Jana Páleníková Kuracinová, Monika Bartošovičová, Daniela Danihelová

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie : Eva Široká