Borovské hry - Havlíčkova Borová

22.06.2018 00:00

19. ročník sa uskutočnil 22-24.6.2018 v Havlíčkovej Borovej

 

youtube:Video z H. Borovej   foto z hier