Borovský ples

23.02.2019 20:00

Tradičný Borovský ples bol 23.2.2019 v KD Borová

www.facebook.com/katarina-príprava

foto zo sály  video zo sály