Čo vás trápi

07.04.2015 16:19

Keď nám prestanú vysýpať kontajnery na papiere a stúpne cena komunálneho odpadu

 môžeme za to poďakovať niektorým spoluobčanom, ktorí robia takéto veci.
Radšej to nechaj vonku pri kontajnery na papier.

..................................

Fajčiar, keď už dymíš kade chodíš aspoň nerozhadzuj po dedine  

 

 

..................................................................

 

Zase pribudlo zopár čiernych skládok na panelke pri starom smetisku

 

 

 

Nedávno sme upratali cestu k bývalému smetisku (panelku) a znovu sa tu zjavujú rôzne smeti

 

Niektorí upratujú a iní navážajú. Pozrite sa čo zase niektorí spoluobčania vyviezli po okolí. Ako vidíte na fotografiách sú to väčšinou veci ktoré berú zadarmo v plastových vreciach od domov raz za mesiac. 

Pri plote bývalého JRD

Pri ceste k bývalému borovskému vinohradu

 

 

 

 

Už sa na ten bordel okolo cesty k Trnave nemohli pozerať, zobrali štvorkolku, pripojili vozík a podho zbierať.  Čas studený, veterný, zababúšený boli, že som ich z auta nespoznal, ale podľa štvorkolky aspom jedného a to  Vlasta Bartošoviča.  Touto cestou im chcem poďakovať, Vlastovi a jeho dvom kamarátom za prácu ktorú sme sa len chystali a chystali urobiť a myslím si, že všetci Borovania môžu byť radi, že to niekto odpratal aj pre nás ostatných ktorí jazdíme okolo.

Vďaka chlapci!  

Nie všetko je z cesty, ale väčšina áno! Podľa najnovších informácií to boli všetci traja Bartošoviči.