Deň dôchodcov 2015

22.10.2015 17:00

Stretnutie dôchodcov v KD zahájila starostka krátkym príhovorom po ktorom deti z materskej škôlky dôchodcom zaspievali a zatancovalii. Po programe detí starostka odovzdala drobné darčeky jubilujúcim dôchodcom, ktorí sa v tomto roku dožili okrúhlych narodenín. Po malom občerstvení im do tanca zahrala skupina "DUO PRIMA". Na prekvapenie si skoro všetci dôchodcovia spolu zaspievali a zatancovali.

foto zo stretnutia   video zo stretnutia