Deň matiek

05.05.2013 11:45

V kultúrnom dome bolo veselo, po príhovore a recitácii starostu, nastúpili na pódium škôlkári a krátkym programom poďakovali svojim mamám, babkám a všetkým zúčastneným vyčarili úsmev na tvárach. Po programe bolo krátke posedenie s občerstvením, ktoré zabezpečil obecný úrad. foto-video