Fašiangové posedenie

03.02.2018 17:00

Krátke video z posedenia pri hudobnej skupine FÓRUM