Lampionový sprievod 2018

03.11.2018 17:00

Po sprievode s lampiónmi po obci sa po malom občerstvení na ihrisku vypustili lampióny šťastia