Pochod masiek

22.02.2014 19:19

V sobotu bol fašiangový pochod masiek obcou. Začalo sa to v bare u Katušáka, zišli sa väčšinou každoročný účastníci, ale i nové masky a najzaujímavejšia maska bol asi jazdec na koni. Postupne zo spevom prešli celú obec a s krátkymi zastávkami pri občerstvení pri domoch, naplnili starodávny kočík dobrotami a oslavovali fašiangy tak ako sa patrí. Niektorí síce nevydržali do konca, ale prispeli svojím dielom do veselej nálady na Borovskom fašiangovom pochode obcou. Harmonikár (Ivan Oscitý) celú cestu spolu s dubeníkom (Miro Hájiček) spievali a vyhrávali do tanca a na dobrú náladu maskám i občanov Borovej.

Pochod masiek foto  video