Retro máj

30.04.2018 17:00

Tradičný sprievod obcou zo stavaním mája a posedením v KD