Slávnostné zasadanie obecného zastupiteľstva

15.12.2014 15:30

Po volbách do samosprávy obce sa konalo slávnostné zasadanie obecného zastupiteľstva na ktorom starosta obce, Mgr. Florián Mišík, odovzdal funkciu do rúk novozvolenej starostky Ing. Blanky Matovičovej. Starostka a poslanci zložili sľub, schválili plat starostke i poslancom. Starostka si zvolila za zástupcu poslanca Rudolfa Kuracinu. V diskusii sa prihlásil predseda záhradkérov František Tomašovič a odovzdal starostke prihlášku do Slov. sväzu záhradkárov. Starostka bude ako druhá žena v obci členkou záhradkárov. 

Príhovor starostu Mgr. Froliána Mišíka                     Rozlúčenie sa zo starostom  

Sľub novej starostky                                                                         Podpisovanie sľubu poslancami

 

Príhovor starostky                                                              Správa kontrolórky obce k rozpočtu na budúce obdobie