Tradičný Borovský ples

06.02.2016 20:00

Foto z plesu hovorí za všetko