Rozlúčka s letom i spomienka na SNP

29.08.2015 17:00

Starostka obce a obecné zastupiteľstvo v Borovej usporiadali na posedenie pri cigánskej a opekačke v kole pri kultúrnom dome. Občerstvenie za ľudové ceny /špekáčiky na opekanie a párky v rožku boli zadarmo/ prilákalo len málo obyvateľov obce. Do tanca a spevu hrala živá hudba DUO POHODA.