19. ročník sa uskutoční v Havlíčkovej Borovej 22-24.6.2018

 

18. ročník  Stránka obce Borová  pri Poličke-foto z hier

 

17. ročník Borovských hier sa v roku 2016 uskutočnil v Borovej pri Bolaticiach 24-26.6.2016

video  TV Hlučinsko

 

16 ročník Borovských hier sa uskutočnil v našej obci 26 až 28.6.2015.

Obecný úrad ďakuje všetkým dobrovolníkm za spoluprácu pri organizovaní hier, či už pri súťažiach alebo zabezpečenia prípravy a úpravy miesta konania. 

 

Stránka o Borovských hrách: www.borovskehry.estranky.sk 

               

video z Borovských hier 2014

    

Internetové stránky obcí ktoré sa zúčastnujú Borovských hier:

www.borovaunachoda     www.borova u Poličky     www.borova-lada  www.borova.sk

www.bolatice/borova    www.borova u Zbraslavic  www.havlickovaborova

 

Videá z predošlích Borovských hier:

Pesnička o Borovských hrách H. Borová 2011 Vláčik Borová pri Poličke 2012 Makarena

Bolatice Borová 2011 Borová Lada 2009 Borová pri poličke 2012 fotky Zjazd rodákov a Borovské hry pri Poličke

Zahájenie B.H. v Poličke Príchod na súťaže v Borovej pri Poličke  fotogaleria obce Borova pri poličke