Novinky

Čo vás trápi

07.04.2015 16:19
Keď nám prestanú vysýpať kontajnery na papiere a stúpne cena komunálneho odpadu  môžeme za to poďakovať niektorým spoluobčanom, ktorí robia takéto veci. Radšej to nechaj vonku pri kontajnery na papier. .................................. Fajčiar, keď už dymíš kade chodíš aspoň nerozhadzuj po...

Starinky

05.04.2013 18:20
- v roku 2019 bude 50 rokov od dokončenia predajne potravín a od začiatku výstavby obecného vodovodu   - V roku 2018 bolo 50 rokov od    dokončenia domu smútku na miestnom cintoríne    v októbri bola dokončená asfaltová cesta Borová-Dlhá     v dedine...

Anketa

Obecný úrad chce v obci vysadiť stromy. Aké druhy by ste chceli?

ovocné (slivka, čerešna a pod.) (52)
3%

ihličnany (jedľa, smrek, borovica a pod.) (675)
45%

orechy (34)
2%

iné okrasné (tuje, listnaté stálozelené a pod.) (735)
49%

Celkový počet hlasov: 1496