Borová 1589-2014, autor Adrián Lančarič, vydal obecný úrad Borová 2014

 

30 výročie SNP, vydal miestny národný výbor v roku 1974 pri príležitosti otvorenia Klubu mládeže telovýchovy a branných športov

                                                 

                                                             Tu si môžete pozrieť obsah knižky

 

 50 rokov dobrovolnej požiarnej ochrany v Borovej, od autorov M. Drahoš a A. Hájiček, vydala rada MNV v Borovej pri príležitosti 50. výročia DPO v obci.

 

 

80 rokov obecného hasičského zboru Borová, autora Ing. Petra Mišíka z roku 2007

 

Borová pred rokom 2000, od autora Doc. RNDr. Jozefa Zámožíka v spolupráci s PhDr. ThDr. Mons. Alexejom Izakovičom, vydal Obecný úrad Borová v roku 1999

So srdcom plným lásky, spomienka na Mons. ThDr. PhDr. Alexeja izakoviča od autora Hadriána Radvániho, vydal Charis Bratislava v roku 2003.

Pohladnice z roku 2009