Už v minulost sa stretávali stolný tenisti v KD na silvestrovskom turnaji. Novú tradíciu zahájili v roku 2014. Vždy začiatkom roka v spolupráci s OU  poriadajú stolnotenisový turnaj na ktorom sa môžu zúčastniť občania Borovej všetkých vekových kategórií. Štartovné, ktoré sa vyberá, používajú na zakúpenie cien, prípravu dreva na kúrenie či nákup loptičiek rakiet a podobné potreby pre organizáciu turnaja. 

V zimných mesiacoch sa stretajú tenisti v utorok, štvrtok a sobotu po 18-stej hodine. (oficiálne od 19,00 do 21,00hod.) V prípade spoločenskej udalosti v KD sa stretnutia nekonajú. 

 

 Hlavný aktéri turnajov: Hudek, Hradský, Moravčík.

 

V súčasnoti sa používajú tri stoly

fotoalbum z turnaja

Finálový zápas Čechovič - Hradský  2 : 3  z turnaja 2015