Použité informácie o vzniku orla v Borovej sú z knihy: Borová pred rokom 2000

Borová bola obec napospol katolícka, občania národnosti slovenskej. Prejavovalo sa to aj politicky so silným zázemím Slovenskej národnej strany. Borovskú Jednotu Orla založili mládenci Imrich Hájiček a Štefan Koltner.Štefan Zruban, Štefan Koltner a Alexej Izakovič na púti Najsvetejšej Trojice v Dolných Orešanoch videli vystúpenie orešanských orlov a orlíc v krojoch a rozhodli sa založiť jednotu orla i na Borovej. Jednota orla na Borovej bola založená v roku 1921. Prvé verejné vystúpenie bolo na Borovej v roku 1923 pri primíciách dr. Štefana Dúbravca. Miestny gazdovia Doboš, Belica, Oscitý a Šotník rozobrali ploty a vytvorili priestor na cvičenie. Orolská činnosť boli i divadeľné predstavenia. V rokoch 1921-36 odohrali 15 predstavení. Na provizórnom javisku v miestnom hostinci u hostinského Jána Belicu hrali hry Ferka Urbánka, kde láska zvíťazila nad utrpením a zlo sa v dobro obrátilo. 

 

Viac o činnosti Orla si prečítate na stránke o A. Izakovičovi