Výročná členská schôda 17.3.2013 

                                           

                                                     Privítanie predsedom organizácie

                                     

   Názorná ukážka škodcov a informácia pána Viskupiča o možnostiach ochrany a druhoch ochrany zeleniny a ovocných stromov

 

Fotografie z výstavy Ovocia, zeleniny a ručných prác  poriadanej v roku 2013