Video: pesnička a foto o histórii TJ Borová

V roku 1970 sa vybudovalo futbalové ihrisko.

V máji v roku 1971 bola založená Telovýchovná jednota Družstevník Borová. Podľa knihy "Borová pred rokom 2000" bol predseda výboru TJ Jozef Belica, tajomník Emanuel Hájiček, pokladník Jozef Ochaba, hospodár Viliam Belica a člen výboru Jozef Strakoš.

Futbalový oddiel bol zaradený do IV. A triedy a umiestnil sa na 9 mieste z 11 mužstiev.

Registrovaný boli títo hráči: Blanarovič Milan z Dolian, Bartovič Štefan z Blatného, Matejkovič Miroslav, Lechovič Vladimír, Strakoš Peter, Moravčík Alojz, Lopoš Vincent, Krajčovič Miroslav, Hájiček Enanuel, Belicovci Jozef, Rudolf a Štefan, Viskupič Jozef, Gedeón Miroslav, Halada Vladimír a Koník Ján.

V rokoch 72-73 pribudli hráči Púchly Jaroslav, Székely Pavol, Režucha Peter, KohlerJozef a Perháč Pavol všetci z Trnavy, Kmeť Anton, Šulák Jozef, Čechovič Ján, Halada Jozef a Strakoš Pavol. 

V roku 1974 v auguste bola odovzdaná do užívania budova Klubu mládeže telovýchovy a branných športov. Pri tejto príležitosti prebiehal športovo-branný deň so súťažami v strelbe zo vzduchovky, v jazde zručnosti na motocykloch, akrobacii športových lietadiel Zväzarmu a s ukážkami techniky parašutizmu. 

V roku 1975 sa futbalový oddiel umiestnil na 9. mieste v okresnej súťaži IV. A triedy.

Futbalový oddiel pôsobí v najnižšej súťaži trnavského okresu až do dnešných čias, len futbalisti hrajúci v terajšom oddiele sú napospol nie Borovania.