Informácie sú opisom bakalárskej práce Adriána Lančariča, Dejiny Borovej v novoveku

 

 

 Geografická poloha obce
Borová leží na západnom okraji Trnavskej pahorkatiny v plytkej úvaline na 48˚ 23´30´´ severnej zemepisnej šírky a 17˚ 26´východnej zemepisnej dĺžky s rozlohou 591 ha a počtom obyvateľov 395. Na severe susedí s obcou Dlhá a na juhovýchode s obcou Ružindol. Severovýchodne od Borovej ležia obce Košolná, Suchá nad Parnou a Zvončín, v opozite obec Budmerice. Stredná nadmorská výška obce je 234 m, najvyššie položenou lokalitou je Dubník s nadmorskou výškou 260,3 m. Povrch je mierne členitý so zaoblenými chrbtovými svahmi a plytkými dolinami, výškové rozdiely medzi nimi v chotári dosahujú najviac 60 m. Obec leží na odlesnenej, mierne rozčlenenej pahorkatine na rozhraní troch dolín: Vinohradskej, Strednej a Zadnej doline. Borovou nepreteká žiadny potok.